Тел. : +389 70 453 573

Основни цели

развој на културни политики

афирмирање и негување на современите и традиционални културни вредности

развој на креативни индустрии

анимација на младите и маргинализирани групи и нивна инклузивност преку културата и уметноста

поттикнување на истражувачката дејност од областа на етнологијата, етнографијата и културните политики во земјата и регионот

Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.

ТРАНЗЕН

За нас

Значење на поимот ТРАНЗЕН: Транзенот е украсна решетка за прозорец. Низ релјефот на транзенот навлегува светлината во внатрешноста на градбата.Транзенот има улога естетски да ја украси надворешноста на фасадата, внатрешноста да ја осветли на мистичен начин, и да го заштити прозорецот-окото на архитектурата. Најчеста е примената во сакралните објекти. Контактот на внатрешната декорација со светлото кое таинствено навлегува низ отворите на транзенот е голема тајна во православните манастири.Транзенот е симбол на заштитата на внатрешната светлина. Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.
Повеќе
Цивика мобилитас е проект од Швајцарската агенција за развиј и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

Sorry, no events matched your criteria.

Завршени проекти

Откупна награда за уметникот Владимир Илиевски на тема „Автопортрет во самоизолација“

July 22, 2020 at 12:00 am

На третата изложба „Несовршен простор“, на која темата е „Автопортретот во самоизолација“, откупната награда ја добива ликовниот уметник Владимир Илиевски со делото „Автопортрет со...

Учителот и неговите ученици

July 16, 2019 at 12:00 am

Во чест на седумдесет и седмата годишнина од раѓањето на еден од најважните македонски сликари, Владимир Георгиевски, во галеријата на Младинскиот културен центар во...

Струмица како културно-историска дестинација

March 25, 2019 at 12:00 am

Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен од јануари до септември оваа година ќе го имплементира проектот „Струмица како културно-историска дестинација“.  Со овој проект ќе...

Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица

January 26, 2019 at 12:00 am

„Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица“ е проект регрантиран преку проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“,...

Донатори

Проектот е финансиран од Европската Унија

Ова веб страна е изработена преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ спроведувана од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС). Мислењата што се изразени овде им припаѓаат на авторите и не ги одразуваат ставовите на МЦМС и Европската Унија