Тел. : +389 70 453 573

Основни цели

развој на културни политики

афирмирање и негување на современите и традиционални културни вредности

развој на креативни индустрии

анимација на младите и маргинализирани групи и нивна инклузивност преку културата и уметноста

поттикнување на истражувачката дејност од областа на етнологијата, етнографијата и културните политики во земјата и регионот

Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.

ТРАНЗЕН

За нас

Значење на поимот ТРАНЗЕН: Транзенот е украсна решетка за прозорец. Низ релјефот на транзенот навлегува светлината во внатрешноста на градбата.Транзенот има улога естетски да ја украси надворешноста на фасадата, внатрешноста да ја осветли на мистичен начин, и да го заштити прозорецот-окото на архитектурата. Најчеста е примената во сакралните објекти. Контактот на внатрешната декорација со светлото кое таинствено навлегува низ отворите на транзенот е голема тајна во православните манастири.Транзенот е симбол на заштитата на внатрешната светлина. Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.
Повеќе
Цивика мобилитас е проект од Швајцарската агенција за развиј и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

Нема проекти во оваа категорија.

Завршени проекти

Daktili – Bolni Svetogledi

March 15, 2021 at 12:00 am

Milan Anastasov – Vocals Stavre Angelakov – GuitarStole Velkov – BassLjuben Madzirov – Drums Recording, Mix, and Master – Ivica Jankulovski (Al-Shar Studio)Video Recording...

Jazzna Dares – Несебна

March 15, 2021 at 12:00 am

Убаво е кога творбите, расфрлени како џамлии на мермерен под, ќе се стркалаат и надвор од домот и ќе постанат окца низ кои се...

Поставување на скулптура “Штркот и змијата” во Колешино

September 18, 2020 at 12:00 am

Во рамките на институционалниот грант во делот на децентрализација на културата и уметноста во југоисточниот дел на Македонија и зацврстување на соработката помеѓу локалната...

Откупна награда за уметникот Владимир Илиевски на тема „Автопортрет во самоизолација“

July 22, 2020 at 12:00 am

На третата изложба „Несовршен простор“, на која темата е „Автопортретот во самоизолација“, откупната награда ја добива ликовниот уметник Владимир Илиевски со делото „Автопортрет со...

Донатори

Проектот е финансиран од Европската Унија

Ова веб страна е изработена преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“ спроведувана од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС). Мислењата што се изразени овде им припаѓаат на авторите и не ги одразуваат ставовите на МЦМС и Европската Унија