Тел. : +389 70 453 573

Документи

Практики на финансирање проекти од културата на национално и локално ниво

април 28, 2021 tranzen

Годишен наративен финансиски извештај за 2020 година

април 16, 2021 tranzen

Завршна сметка 2020

март 15, 2021 garvanliev

завршна сметка 2019

јули 26, 2020 garvanliev

завршна сметка 2018

јули 26, 2020 garvanliev

завршна сметка 2017

јули 26, 2020 garvanliev

завршна сметка 2016

јули 26, 2020 garvanliev

завршна сметка 2015

јули 26, 2020 garvanliev