Тел. : +389 70 453 573

Публикации

Истражување на културните потреби на граѓаните на Општина Струмица

октомври 14, 2020 jasmina

ТАГАТА НА ПРОВИНЦИЈАТА И НЕПОДНОСЛИВАТА МАЧНОТИЈА НА МЕТРОПОЛАТА

август 5, 2020 garvanliev

СЕЌАВАЊЕ НА ЕДНА УМЕТНОСТ

август 5, 2020 garvanliev

Монографија за сликарството на Бранко Кончалиев

август 5, 2020 garvanliev

Учителот и неговите ученици

август 5, 2020 garvanliev