Тел. : +389 70 453 573

Main goals and objectives

development of cultural policies at local and national level

affirmation of the independent cultural scene and alternative practices in culture

development of creative industries

animation of youth and marginalized groups and their inclusion through culture and art

encouraging research in the field of ethnology, ethnography and cultural policies in the country and the region

МThe mission of the organization is to contribute to the democratization and decentralization of culture in the country by providing unique cultural program and cultural policy development of local and regional level.

TRANZEN

About Us

Значење на поимот ТРАНЗЕН: Транзенот е украсна решетка за прозорец. Низ релјефот на транзенот навлегува светлината во внатрешноста на градбата.Транзенот има улога естетски да ја украси надворешноста на фасадата, внатрешноста да ја осветли на мистичен начин, и да го заштити прозорецот-окото на архитектурата. Најчеста е примената во сакралните објекти. Контактот на внатрешната декорација со светлото кое таинствено навлегува низ отворите на транзенот е голема тајна во православните манастири.Транзенот е симбол на заштитата на внатрешната светлина. Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.
More
Civica Mobilitas is a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project that is implemented by NIRAS, MCIC and SIPU. Opinions expressed herein do not necessarily reflect the viewpoints of the Civica Mobilitas, SDC or implementing organizations.

Sorry, no events matched your criteria.

Completed Projects

Откупна награда за уметникот Владимир Илиевски на тема „Автопортрет во самоизолација“

July 22, 2020 at 12:00 am

На третата изложба „Несовршен простор“, на која темата е „Автопортретот во самоизолација“, откупната награда ја добива ликовниот уметник Владимир Илиевски со делото „Автопортрет со...

Учителот и неговите ученици

July 16, 2019 at 12:00 am

Во чест на седумдесет и седмата годишнина од раѓањето на еден од најважните македонски сликари, Владимир Георгиевски, во галеријата на Младинскиот културен центар во...

Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица

January 26, 2019 at 12:00 am

„Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица“ е проект регрантиран преку проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“,...

Donors

The project is funded by the European Union

This website was developed through the program "Sustainable Civil Society: State Funding of Civil Society Organizations" implemented by the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), the Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) and the Center for Information, Cooperation and Development of Civil Society Organizations from Slovenia (CNVOS). The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of MCIC and the European Union.