Тел. : +389 70 453 573

Main goals and objectives

development of cultural policies at local and national level

affirmation of the independent cultural scene and alternative practices in culture

development of creative industries

animation of youth and marginalized groups and their inclusion through culture and art

encouraging research in the field of ethnology, ethnography and cultural policies in the country and the region

МThe mission of the organization is to contribute to the democratization and decentralization of culture in the country by providing unique cultural program and cultural policy development of local and regional level.

TRANZEN

About Us

Значење на поимот ТРАНЗЕН: Транзенот е украсна решетка за прозорец. Низ релјефот на транзенот навлегува светлината во внатрешноста на градбата.Транзенот има улога естетски да ја украси надворешноста на фасадата, внатрешноста да ја осветли на мистичен начин, и да го заштити прозорецот-окото на архитектурата. Најчеста е примената во сакралните објекти. Контактот на внатрешната декорација со светлото кое таинствено навлегува низ отворите на транзенот е голема тајна во православните манастири.Транзенот е симбол на заштитата на внатрешната светлина. Мисијата на организацијата е да придонесе во демократизацијата и децентрализацијата на културата во државата преку обезбедување на културна програма и развој на културните политики на локално и национално ниво.
More
Civica Mobilitas is a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project that is implemented by NIRAS, MCIC and SIPU. Opinions expressed herein do not necessarily reflect the viewpoints of the Civica Mobilitas, SDC or implementing organizations.

Projects

Несовршен простор „Метаморфози“ 2021

Несовршен простор е четврта по ред изложба, во организација на Здружението за култура Транзен. Проектот ги истражува различните простори за изложување на ликовните дела....

read more...

Jazzna Dares – Несебна

Убаво е кога творбите, расфрлени како џамлии на мермерен под, ќе се стркалаат и надвор од домот и ќе постанат окца низ кои се...

read more...

Daktili – Bolni Svetogledi

Milan Anastasov – Vocals Stavre Angelakov – GuitarStole Velkov – BassLjuben Madzirov – Drums Recording, Mix, and Master – Ivica Jankulovski (Al-Shar Studio)Video Recording...

read more...

Поставување на скулптура “Штркот и змијата” во Колешино

Во рамките на институционалниот грант во делот на децентрализација на културата и уметноста во југоисточниот дел на Македонија и зацврстување на соработката помеѓу локалната...

read more...

Donors

The project is funded by the European Union

This website was developed through the program "Sustainable Civil Society: State Funding of Civil Society Organizations" implemented by the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), the Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) and the Center for Information, Cooperation and Development of Civil Society Organizations from Slovenia (CNVOS). The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of MCIC and the European Union.