Тел. : +389 70 453 573

Documents

Практики на финансирање проекти од културата на национално и локално ниво

April 28, 2021 tranzen

Годишен наративен финансиски извештај за 2020 година

April 16, 2021 tranzen

Завршна сметка 2020

March 15, 2021 garvanliev

FINAL ACCOUNT 2019

July 26, 2020 garvanliev

FINAL ACCOUNT 2018

July 26, 2020 garvanliev

FINAL ACCOUNT 2017

July 26, 2020 garvanliev

FINAL ACCOUNT 2016

July 26, 2020 garvanliev

FINAL ACCOUNT 2015

July 26, 2020 garvanliev