Тел. : +389 70 453 573

Примената на византиската орнаментика во модниот дизајн

  • January 24, 2016 at 11:59 am
  • Completed

Проектот „ Примената на византиската орнаментика во модниот дизајн “ има за цел да се осврне на еден подзаборавен ликовен детал на византиската орнаментика, длабоко вграден во црковнославјанската традиција, застапен во скоро сите црковни објекти ширум земјата и возобновување на истата преку примена во модниот дизајн. 

Краткорочна цел на проектот е

– наоѓање на поширока примена на византиската црковна флорална орнаментика која се наоѓа како украсен детал на рамките од ѕидните фрески и црковни иконостаси

Долгорочен резултат од овој проект е

– возобновување на византиската орнаментика со употреба на современ пристап и нејзина примена. 

Проектот финансикси е поддржан преку конкурсот за развој на креативни индустрии на Министерството за Култура на Р.Македонија.

Share it on