Тел. : +389 70 453 573

Staff

Ана Клесова

проектен асистент

Дејан Ангелов

проектен асистент

Никола Пијанманов

уметнички организатор

Јасмина Пијанманова

претседател и проектен менаџер