Тел. : +389 70 453 573

Истражување на културните потреби на граѓаните на Општина Струмица