Тел. : +389 70 453 573

Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица

  • January 26, 2019 at 12:00 am
  • Completed

„Зајакнување на независниот културен сектор за подобар социо-културен развој на општина Струмица“ е проект регрантиран преку проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“, финансиски поддржан од Европската Унија имплементиран од Фондација за развој на локалната заедница Штип, Институт за развој на заедницата, Центар за одржлив развој Алка и се реализира во периодот од 15.10.2018 – 15.04.2019 година.

Целта на проектот е да ја зајакне видливоста и да ја унапреди положбата на независниот културен сектор на локално ниво и да создаде услови за негова долгорочна самоодржливост.

Главни активности на проектот се: Квантитативно истражување за испитување на карактеристиките на организациите кои припаѓаат на независната културна сцена во Струмица; Креирање на коалиција за вмрежување на независнста културна сцена преку организирање на работилници за вмрежување со цел заедничка идна соработка; Организирање на јавна трибина за културните аспекти во општина Струмица; Организирање на предавање за воспоставување на иновативни модели на јавно-цивилно партнерство на локално ниво во сферата на културата; Обука за застапување и лобирање наменета за претставници од независниот културен сектор.