Тел. : +389 70 453 573

Традиционална марама во современ контекст

  • June 14, 2017 at 2:32 pm
  • Completed

Проектот „Традиционална марама во современ контекст“ е финансиран од програмата на Министерството за култура од областа на креативните индсутрии за 2017 година. 

Општата цел на проектот е да оживее дел од традиционалните елементи на македонската народна носија преку примената на македонскиот вез во модерен (современ) контекст.

Краткорочна цел на проектот е наоѓање на поширока примена на дел од елементите на македонската народна носија и на македонскиот народен вез кој се наоѓа како украсен детал на македонските народни носии.

Share it on